JUDr. Ľuboslav Kašuba

a d v o k á t

Slovenčina English

Advokátska kancelária  patrí medzi dynamické a renomované kancelárie na Slovensku.

 

Od začiatku svojho pôsobenia na trhu právnych služieb zaujala pevné miesto v právnom a súdnom systéme Slovenskej republiky a počas  svojej existencie sa zaradila k renomovaným právnym firmám v Slovenskej republike.

 

Pracujú v nej vysoko odborní a skúsení právnici schopných zabezpečiť vysoký štandard právnej pomoci, ktorý je postavený najmä na tímovej spolupráci nakoľko vychádzame z presvedčenia, že k najvhodnejšiemu právnemu riešeniu je možné dospieť posúdením prípadu z niekoľkých uhlov pohľadu a vzájomným rozborom viacerých právnych názorov.

 

Advokátska kancelária spolupracuje s ďalšími advokátskymi kanceláriami a advokátmi tak, že ich prostredníctvom vie zabezpečiť komplexné poskytovanie právnych služieb na celom území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí ale aj s odborníkmi z iných oblastí ako je napr. daňové poradenstvo, účtovníctvo, oceňovanie majetku a nehnuteľností, nútený výkon rozhodnutia – exekúcie a pod.

 

Hlavný dôraz venujeme predovšetkým na kvalitu poskytovaných právnych služieb a spokojnosť klienta. Advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v týchto oblastiach: občianske, obchodné, trestné, pracovné, správne a rodinné právo.

Významným zahraničným investorom  poskytujeme právne poradenstvo pri ich vstupe na slovenský trh a slovenským klientom pri ich obchodných aktivitách.

 

Prednosťou našej spoločnosti pri poskytovaní komplexných služieb je aj zakladanie obchodných spoločností v krajinách s nižším daňovým zaťažením, zabezpečenie vedenia účtovníctva podľa právnych predpisov tejto krajiny vrátane poskytovania virtuálneho sídla spoločnosti všetkým našim klientom v historickom centre mesta Bratislavy.