JUDr. Ľuboslav Kašuba

a d v o k á t

Slovenčina English

Právne poradenstvo a pomoc v právnych vzťahoch medzi rodičmi, manželmi a deťmi, najmä:

  • spísanie návrhov na rozvod a návrhu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode; v prípade potreby zastupovanie v konaní
  • úprava stykov rodičov s dieťaťom s dôrazom na dosiahnutie dohody rodičov
  • príprava rodičovských dohôd (v prípade, ak sa rodičia medzi sebou dohodnú o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, súd zvyčajne bez rozsiahlejšieho dokazovania takúto dohodu schváli)
  • poradenstvo ohľadom výživného
  • spisovanie návrhov na súd na schválenie právnych úkonov za maloletého