JUDr. Ľuboslav Kašuba

a d v o k á t

Slovenčina English

Právne poradenstvo a pomoc najmä:

 • kompletný právny servis pri založení, vzniku a zmenách obchodných spoločností, prevody obchodných podielov, zastupovanie v konaní pred registrovými súdmi a živnostenskými úradmi
 • zvyšovanie, znižovanie základného imania
 • rozdelenie, zlúčenie, splynutie obchodných spoločností
 • zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti
 • príprava a vypracovanie obchodných zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva
 • právne posúdenie návrhov obchodných zmlúv a dohôd
 • zabezpečenie úradných prekladov potrebných dokumentov v prípade zahraničných subjektov (fyzických i právnických osôb)
 • príprava a spracovanie vnútorných predpisov obchodných spoločností
 • uplatňovanie obchodnoprávnych nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi
 • vymáhanie pohľadávok klientov v exekučnom konaní
 • plnenie registračných a oznamovacích povinností
 • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach, prípravy dohôd o urovnaní