JUDr. Ľuboslav Kašuba

a d v o k á t

Slovenčina English

Právne poradenstvo a pomoc najmä:

 

  • zastupovanie v správnom konaní, zastupovanie v priestupkovom konaní pred správnymi orgánmi
  • zastupovanie v konaniach pred daňovým úradom, živnostenským úradom, katastrálnym úradom a pod.
  • hospodárska súťaž, verejné obstarávanie
  • zastupovanie  v stavebnom konaní
  • opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov
  • zastupovanie pred súdom v konaniach o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
  • zastupovanie pred súdom v konaniach o žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy
  • zastupovanie pred súdom v konaniach o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy
  • zabezpečenie certifikátov, povolení a odborných spôsobilostí